Proces RDW erkenning pasfotomaker

Erkenning Pasfotomaker pasfoto rijbewijs aanvragen

Sinds 1 oktober 2018 loopt de proef Digitaal Aanvragen Rijbewijs. Burgers die ingeschreven staan in een gemeente die deelneemt aan de proef kunnen onder bepaalde voorwaarden de verlenging van hun rijbewijs online bij de RDW aanvragen. Een belangrijke rol in dit aanvraagproces heeft de door de RDW erkende pasfotomaker. Deze maakt de digitale pasfoto voor het rijbewijs en legt de handtekening van de burger vast. De erkende pasfotomaker stuurt vervolgens de digitale pasfoto en handtekening via een beveiligde verbinding naar de RDW. Als de RDW de digitale pasfoto goedkeurt, kan de burger online de verlenging van zijn rijbewijs aanvragen. Op deze pagina lees je hoe je een erkenning Pasfotomaker pasfoto rijbewijs kunt aanvragen.

Nevenvestiging

Hebt je meerdere vestigingen? Dan kan je een (deel) erkenning Pasfotomaker pasfoto rijbewijs aanvragen voor deze nevenvestiging. Met een deelerkenning Pasfotomaker pasfoto rijbewijs kan je naast de bij de RDW geregistreerde hoofdvestiging een bij de KvK ingeschreven nevenvestiging laten registreren. Je kunt dan vervolgens op ook in de andere vestigingen digitale pasfoto’s maken voor het doen van een digitale aanvraag rijbewijs. De RDW houdt ook toezicht op deze vestiging.

Erkenning Pasfotomaker pasfoto rijbewijs aanvragen

 1. Je sluit je aan bij de Pasfoto Organisatie
 2. Je ontvangt via ons het aanvraagformulier ‘Erkenning pasfotomaker pasfoto rijbewijs’
 3. Je stuurt het ingevulde, ondertekende formulier naar: info@pasfoto-organisatie.nl
  Wij zullen de aanvraag feitelijk voor je indienen bij het RDW
 4. Als Je bedrijf meerdere vestigingen heeft, moet je voor elke vestiging een deelerkenning aanvragen.
 5. Een RDW Toezichthouder Bedrijven komt langs op je locatie om extra informatie te verstrekken.
 6. Als je aan de aanvraageisen van de erkenning Pasfotomaker pasfoto rijbewijs voldoet, dan geeft de RDW de erkenning af. De afhandeltijd is ongeveer 4 weken. Je ontvangt van de RDW:
  - Het besluit en de handleiding. Deze documenten krijg je per post toegezonden.
  - Een sticker waarop ‘Pasfotomaker pasfoto rijbewijs’ staat. Deze sticker moet je bevestigen aan de buitenkant van je bedrijf zodat deze zichtbaar is voor de klant.

Voorwaarden erkenning

Om in aanmerking te komen voor de Erkenning Pasfotomaker pasfoto rijbewijs moet je bedrijf aan een aantal voorwaarden en eisen voldoen:

 • Je staat ingeschreven als pasfotomaker in een handelsregister. Dit kan zijn de Kamer vanKoophandel of een soortgelijk register in het buitenland. Als je een BV in oprichting (i.o) heeft,kom je niet in aanmerking voor een erkenning.
 • Je moet een vestiging in Nederland hebben.
 • Je beschikt over door de RDW goedgekeurde software (ofwel applicatie) van de Pasfoto Organisatie en je moet in staat zijn om het volledige proces juist uit te voeren. Om te controleren dat je het (aanvraag)proces goed doorloopt en dat je aan de geldende voorwaarden voor digitale pasfoto’s voldoet, moet je 2 digitale pasfoto’s en handtekeningen aanleveren bij de RDW. Dit doe je via de goedgekeurde software van de Pasfoto Organisatie.
 • De 2 digitale pasfoto’s moeten van 2 verschillende personen zijn en moeten aan alle voorwaarden voldoen. Lever je meer dan 2 digitale pasfoto’s aan, dan moeten alle aangeleverde digitale pasfoto’s aan de voorwaarden voldoen.

Toezicht

Als erkenninghouder ben je verantwoordelijk voor het juist aanleveren van de digitale pasfoto en handtekening. Het is daarom van groot belang dat je de gestelde eisen en voorwaarden naleeft. De RDW houdt hier toezicht op. In de Toezichtbeleidsbrief (pdf, 3mb)kunt u lezen hoe de RDW toezicht houdt.