Digitale pasfoto’s ten behoeve van het rijbewijs

Sinds 1 oktober 2018 liep de proef Digitaal Aanvragen Rijbewijs. Burgers die ingeschreven staan in een gemeente die deelnamen aan de proef kunnen onder bepaalde voorwaarden de verlenging van hun rijbewijs online bij de RDW aanvragen.

Per maart 2021 hebben we het akkoord ontvangen dat het mogelijk maakt gefaseerd elke burger de mogelijkheid te geven zijn/ haar rijbewijs online te kunnen verlengen.

Een belangrijke rol in dit aanvraagproces heeft de door de RDW erkende pasfotomaker. Hij maakt de digitale pasfoto voor het rijbewijs en legt de handtekening van de burger vast. De erkende pasfotomaker stuurt vervolgens de digitale pasfoto en handtekening via een beveiligde verbinding naar de RDW. Als de RDW de digitale pasfoto goedkeurt, kan de burger online de verlenging van zijn rijbewijs aanvragen.

Pasfoto Organisatie maakt het voor pasfotomakers mogelijk om de digitale pasfoto en handtekening op een veilige, snelle en makkelijke manier naar het RDW te verzenden. Ben je pasfotomaker en wil je meer over dit proces en dienst te weten komen neem dan vrijblijvend contact met ons op.